İş Güvenliği Tasarısı Değiştirilerek Geçti

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı, Meclis’teki alt komisyondan maden işverenlerine yaptırımlarda esneklik de içeren değişikliklerle geçti.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler alt komisyonundan bazı değişikliklerle geçti.

Buna göre, madenlerdeki ölümlü kazalarda işverenin kusurunun mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde işverene verilecek 2 yıl kamu ihalelerinden yasaklama yaptırımı esnetildi. Alt komisyonda yapılan değişikliğe göre, ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde kusuru yargı kararıyla tespit edilen işveren, kusuru oranında 2 yıla kadar kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanacak.

İşin durdurulmasını gerektiren hallerde uygulanacak idari para cezaları alt komisyonda değiştirildi, para cezaları şöyle:

Geriye dönük para cezası yok

Para cezaları çalışan sayısı ile iş yerinin tehlike sınıfına göre yüzde 100’e kadar artırılacak. İşin durdurulması halinde, durdurmaya sebep olan davranştan dolayı idari para cezası uygulanmayacak.

İş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlere, idari para cezası uygulanmaması için tanınan süre 3 aydan 6 aya çıkarılırken, geriye dönük idari para cezası uygulanması hükmü tasarı metninden çıkarıldı.

Ödemelere düzenleme yapıldı

Ermenek’te su baskını nedeniyle hayatını kaybeden 18 madencinin yakınlarına brüt asgari ücret tutarı yerine brüt asgari ücretin iki katı 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek.

Sigortalı çalışanlara da işverenin başka bir iş verip vermediğine bakılmaksızın, ödenmeyen net ücretleri, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemle sınırlı olmak, düzenlemenin yayımını takip eden aydan başlamak ve 3 ayı geçmemek üzere İşsizlik Sigortası Fonu’ndan ödenecek. Ödemeler yasal faiz uygulanmak suretiyle işverenden tahsil edilecek.

7,5 saatten daha fazla çalıştırılabilecekler

Gece çalışmalarının 7,5 saati geçemeyeceğine ilişkin yasal hükme, sanayiden sayılmayan işler açısından istisna getiriliyor. Sanayiden sayılmayan iş yerlerinde işçiler, yazılı onayının alınması şartıyla 7,5 saatten daha fazla çalıştırılabilecek.

Soma’da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla Ermenek’teki maden kazasında hayatını kaybedenlere tanınan haklar, iki maden kazasının meydana geldiği tarihler arasındaki diğer kazalarda hayatını kaybedenlere de tanınacak.

Çalışanların yükümlülükleri tanımlandı

Tasarıya göre, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının acil durdurmayı gerektiren veya yakın ve hayati tehlike arz eden durumlarla ilgili tedbirleri almayan işverenle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bildirim yapmasıyla işine son verilmesi halinde hak kazanacağı tazminat miktarı “bir yıllık sözleşme ücreti” olarak belirginleştirildi.

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının, mahkeme kararıyla haksız bildirimde bulunduğunun saptanması halinde belgesi 6 ay süreyle askıya alınacak. Bakanlığa yapılan bildirimler hakkında iş yerinde çalışanlar da bilgilendirilecek.

Tasarıda “haklı fesih koşulu” olarak gösterilen çalışanların yükümlülükleri de tanımlandı. Buna göre, çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanmaması, makine ve teçhizatın koruyucusunu etkisiz hale getirmesi, güvenlik kurallarına uymamasından dolayı 3 kez yazılı uyarılması işverene haklı fesih hakkı doğuracak.

Görevden alınan yöneticilere yeni kadro

Tasarıya eklenen yeni bir maddeyle Başbakanlık, bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların yönetici kadrolarındaki personelin görevden alınması veya görev süresinin bitmesi durumunda uygun boş kadro olmaması halinde, Başbakanlık Merkez Müşavirliği kadroları oluşturuldu.

Teşvikten yeniden yararlanma hakkı

Tasarıda ölümlü ya da sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası olan iş yerleri için işsizlik sigortası işveren payı teşviğinden tekrar yararlanabilmesini öngören düzenleme de yapıldı. Çok tehlikeli sınıfında olan ve 10’dan fazla çalışanı bulunan iş yerlerinde 3 yıl içerisinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası olmazsa, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak. Ölümlü veya sürekli iş görmezlikle sonuçlanan iş kazası sonucu teşviği kesilen işveren, gerekli şartları sağlaması ve talepte bulunması durumunda teşvikten yeniden yararlanabilecek.

Rekor İş Kazası Tazminatı

İş kazası sonrası vücudunun yüzde 80’inde engel oluşan bir vatandaş hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme kararıyla 1 milyon 600 bin TL’lik rekor bir tazminat alan Şaban Öztürk, “Aldığım tazminat benim sağlığımı geri getirmeyecek” dedi.

Yaklaşık 8 yıl önce geçirdiği iş kazası sonrası bacakları felç olan ve vücudunun yüzde 80’inde engel oluşan Şaban Öztürk, 2006 yılından bu yana sürdürdüğü hukuk mücadelesini kazandı.

Davanın görüldüğü Kocaeli İş Mahkemesi tarafından verilen kararda, Öztürk’e çalıştığı şirket tarafından faizleriyle birlikte toplam 1 milyon 650 bin TL tazminat ödenmesine hükmedildi. Kazandığı dava ile rekor bir tazminat alan Şaban Öztürk, “Almış olduğum bu tazminat benim sağlığımı geri getirmeyecektir” dedi.

Devamını Oku

2016 Yılı İSG Çalışma Süreleri

Ocak 2016’dan itibaren İş yeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personeli süreleri artıyor. Süreler aşağıda verilmiştir;

Az tehlikeli işyerleri için;

İş Yeri Hekimi : Çalışan başına 5 dakika / ay

İş Güvenliği Uzmanı : Çalışan başına 10 dakika / ay

Diğer Sağlık Personeli : Çalışan başına 5 dakika / ay

Tehlikeli işyerleri için;

İş Yeri Hekimi : Çalışan başına 10 dakika / ay

İş Güvenliği Uzmanı : Çalışan başına 20 dakika / ay

Diğer Sağlık Personeli : Çalışan başına 15 dakika / ay

Çok tehlikeli işyerleri için;

İş Yeri Hekimi : Çalışan başına 15 dakika / ay

İş Güvenliği Uzmanı : Çalışan başına 40 dakika / ay

Diğer Sağlık Personeli : Çalışan başına 15 dakika / ay şeklinde düzenlenmiştir.

İşyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli çalışma süresi hesaplamak için BURAYA tıklayınız.

OSGB Nedir?

OSGB, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi demektir.

OSGB’ler 27 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde belirtildiği üzere iş sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri veren, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kuruluşlardır. Yönetmelikte belirlenen iş sağlığı hizmetlerinin kapsamında şirketlere işyeri hekimi ve sağlık personeli tahsis etmek, iş güvenliği hizmetlerinin kapsamında ise iş güvenliği uzmanı tahsis etmek vardır.

Ancak Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar oldukları için OSGB’ler şirketlere insan kaynağı sağlayan birer danışmanlık firması değil, yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır. Devamını Oku

İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi

Her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş güvenliği uzmanı mühendislerimiz ile firmanıza tehlike grubunuza göre yasada belirtilen sürelerde hizmet vermektedir.

 

Rehberlik ve Danışmanlıkis-guvenligi-uzmani

 • İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlamalara ve organizasyonlara katkıda bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,
 • Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

 

Risk Değerlendirmesi

 • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak,
 • Gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

 

Çalışma Ortamı Gözetimi

 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak,
 • Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak,
 • Periyodik eğitimleri yapmak,
 • Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak.

 

Eğitim ve Bilgilendirme

 • İş güvenliği talimatlarını hazırlamak,
 • İş sağlığı talimatlarını hazırlamak,
 • Risk değerlendirme eğitimleri vermek.

İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Sözleşmesi

İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Sözleşmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun firmanızın tehlike sınıfına göre belirlediği sürelerde hizmet verecek, her biri konusunda tecrübeli İş yeri Hekimi ve Sağlık Personelini ifade eder.

 

Rehberlik ve Danışmanlık

 • Çalışanların sağlık ve çalışma ortamının gözetimi,
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler,
 • Periyodik muayene ve incelemeler,
 • İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler.

 

Sağlık Gözetimiİş Yeri Hekimi Sağlık Personeli - Etki OSGB

 • Sağlık gözetimi konusunda bilgilendirme,
 • Gece postaları dahil sağlık gözetimi,
 • İşe dönüş muayenesi,
 • Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar,
 • Gebe ve emzikli çalışanların takibi,
 • Meslek ve kronik hastalıkların takibi,
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi,
 • Portör muayeneleri,
 • Gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri,
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme.

 

Eğitim ve Bilgilendirme

 • Genel sağlık eğitimi,
 • ilk yardım eğitimi,
 • İş sağlığı eğitimi,
 • Ergonomi eğitimi,
 • Bağımlılık yapan madde kullanımı.

Risk Analizi Hizmetlerimiz

İş yerinde daha önce hiç risk değerlendirmesi yapılmamış olması, çalışanların sağlık ve güvenliğini etkileyebilecek önemli değişikliklerin olması durumunda risk değerlendirmesi yapılması gerekir.

30 Haziran 2012 cumartesi günü yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun; “MADDE 10 – (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.” maddesi gereğince tüm iş yerlerinde risk analizi zorunlu hale gelmiştir.

 

Risk Analizinin AmacıRisk Analizi - Etki OSGB

Risk analizinin amacı; iş yerlerinin faaliyetlerinden etkilenen tüm personel ile ziyaretçilerin, alt işveren çalışanlarının, stajyerlerin ve mal/hizmet satın alınan tedarikçi personelin işletme bünyesindeki faaliyetleri sırasında sağlığının korunması ve çalışma ortamında iş güvenliğinin sağlanması için çalışanın sağlığına, güvenliğine, tesise, çevreye ve malzemeye zarar verebilecek sağlık emniyet ve çevre kapsamındaki tüm tehlikelerin tespit edilmesi, tehlikelerin büyüklükleri, etki alanları ve gerçekleşme periyotları dikkate alınarak riskin değerlendirmesinin ve etkin risk kontrol yöntemlerinin belirlenmesinin hangi usul ve esaslara göre yapılacağını belirlemektir.

 

Risk Analizinin Yenilenmesi Gereken Durumlar

 • Yeni bir makine veya ekipman alınması,
 • Yeni tekniklerin geliştirilmesi,
 • İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,
 • Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,
 • Bir iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmiş olması.

Acil Durum Planlaması

Acil durum planlaması, meydana gelebilecek yangın, deprem, sel v.b. doğal afetler ile sabotaj gibi büyük zarar ve hasara sebep olabilecek risklerle mücadele edilmesi için gerekli tedbirlerin yasal mevzuatlara uygun şekilde alınmasıdır.

Acil durum planlaması çerçevesinde en az altı ayda bir yapılacak tatbikatla personelin eğitimi ve meydana gelebilecek zarar ve hasarın önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

 

İş Verenlerin Acil Durumlara İlişkin Yükümlülükleri

 • Çalışma ortamı, kullanılan maddeler, iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate alarak meydana Acil Durum Planlamasıgelebilecek ve çalışan ile çalışma çevresini etkileyecek acil durumları önceden değerlendirerek muhtemel acil durumları belirler,
 • Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır,
 • Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yapar,
 • Acil durum planlarını hazırlar,
 • Acil durumlarla mücadele için iş yerinin büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile iş yerinde bulunan diğer kişileri dikkate alarak; önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda uygun donanıma sahip ve bu konularda eğitimli yeterli sayıda çalışanı görevlendirir ve her zaman hazır bulunmalarını sağlar,
 • Özellikle ilk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, iş yeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar,
 • Acil durumlarda enerji kaynaklarının ve tehlike yaratabilecek sistemlerin tehlike yaratmayacak şekilde devre dışı bırakılması ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapar,
 • Tüm çalışanları, alt işveren çalışanlarını, geçici iş ilişkisi kurulan işverenin çalışanlarını ve diğer kişileri acil durum konusunda bilgilendirir.

 

Eğitim Hizmetlerimiz

Kurumları ve bireyleri hedeflerine ulaştıracak eğitim programlarını, metotlarını oluşturmak ve bu programlara katılan kurum ve bireylere değer katmak misyonu ve vizyonu ile çalışan ETKİ OSGB A.Ş. 9 yıllık tebrübesi ile müşterilerine kurumsal ve bireysel olarak iş güvenliği eğitimleri vermektedir.

 

İş Güvenliği Eğitimleriİş Güvenliği Eğitimleri

Yukarıdaki eğitim başlıklarına tıklayarak ilgili eğitim sayfasına gidebilirsiniz.

Patlamadan Korunma Dökümanı

Patlamadan korunma dokümanı, teknik çalışmalar içeren ve meydana gelme olasılığı bulunan patlamaların önüne geçmeyi amaçlayan,  çevrenin ve çalışanların patlamanın zararlarından korunmasını sağlayan rapora verilen isimdir.

 

 • İş yerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup,Patlamadan Korunma Dokümanı - Etki OSGB
 • Patlayıcı ortam oluşmasını önleyecek,
 • Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyecek,
 • Patlamanın çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
 • İş yerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
 • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,
 • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak,

çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.