İş Güvenliği Uzmanını Kaç Saat Çalıştırmalısınız?

İş güvenliği uzmanını ayda kaç saat çalıştırmanız gerektiğini aşağıdan hesaplayabilirsiniz. Öncelikle tehlike sınıfınızı seçin ve çalışan sayınızı girdikten sonra Hesapla butonuna basın. Birden fazla hesaplama yapabilirsiniz.

 

Tehlike Sınıfı Çalışan Sayısı Süre
Az Tehlikeli
Tehlikeli
Çok Tehlikeli

 

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süresi Nasıl Hesaplanıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması, 29.12.2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” in 12. maddesi olan “İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri” ne göre hesaplanmaktadır.

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri (2015)

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

olarak belirlenmiştir ve firmaların tehlike sınıflarına ve yukarıdaki sürelere göre iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu vardır.

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Süreleri (2016)

a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.

b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.

c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.

olarak güncellenecektir ve firmaların tehlike sınıflarına ve yukarıdaki sürelere göre iş güvenliği uzmanı bulundurma süreleri artacaktır.