murat-temel

Yıldız Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümünden 1996 yılında mezun olmuştur. Çelik Konstrüksiyon ve İmalat Dalında Yüksek Lisansını Kocaeli Üniversitesinde yapmıştır. Çelik konstrüksiyon konusunda yurtiçi ve yurtdışında çeşitli projelerde şantiye şefliği ve proje müdürlüğü yapmıştır.

Petrol Ofisi’nde 13 yıl bakım müdürlüğü yapmış olan Murat Temel bu süre içinde ihale yönetimi, operasyon ve yatırım bütçesi yönetimi, değişik 5S ve 6sigma projeleri liderliği, Fabrika geneli Sağlık, Emniyet Çevre faaliyetlerinin yürütülmesi, risk analizlerinin yapılması, çalışma izinlerinin verilmesi, müteahhit ve kadrolu personele İş Güvenliği Eğitimleri verilmesi konularında çalışmıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Murat Temel Tecnicas Reunidas – TUPRAŞ RUP projesinin A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığını yapmıştır.

Performans koçluğu eğitimi , Liderlik yetkinliklerini geliştirme prog, Yığma Malzemeler Hata Türü ve Etkileri Analizi (Tasarım FMEA) , Stresle başa çıkma, Sivil Savunma Servisleri , Kendini Kabul Ettirme ve Etkileme, KAIZEN Yönetimi, TPM – Toplam Üretken Bakım semineri , Çevre Mevzuatı ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı, ISO 14001 ve OHSAS 18001 Risk Analizi , ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sisteminde Risk Analizi , Etkin Performans Yönetimi Semineri Entegre Yönetim Sistemi İç Tetkikçisi , OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği ,6 Düşünce Şapkası Eğitimi Altı Sigma Yönetici Eğitimi , Etkin Yönetim Etkin Yaşam , Kuruluş İçi Kalite Denetimi ,Kalite Yönetim Sistemleri ,ISO9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi ,Genel Kalibrasyon Eğitimi , Altı Sigma Yeşil kuşak eğitimi Almış olan Murat Temel halen Makine Yüksek Mühendisi ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmaktadır.