Patlamadan korunma dokümanı, teknik çalışmalar içeren ve meydana gelme olasılığı bulunan patlamaların önüne geçmeyi amaçlayan,  çevrenin ve çalışanların patlamanın zararlarından korunmasını sağlayan rapora verilen isimdir.

 

  • İş yerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup,Patlamadan Korunma Dokümanı - Etki OSGB
  • Patlayıcı ortam oluşmasını önleyecek,
  • Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyecek,
  • Patlamanın çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
  • İş yerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
  • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,
  • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak,

çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.