İş Güvenliği Uzmanı Sözleşmesi

A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunuyoruz.

Her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanlarıyla, çalışanların daha güvenli bir iş ortamında çalışmalarına katkıda bulunulması için, iş güvenliği uzmanı mühendislerimiz ile firmanıza tehlike grubunuza göre yasada belirtilen sürelerde hizmet vermektedir.

Rehberlik ve Danışmanlık

 • İş yerinde yapılan çalışma ve yapılacak değişiklikler ile ilgili planlamalara ve organizasyonlara katkıda bulunmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek,
 • Genel iş güvenliği kuralları ile ilgili tavsiyelerde bulunmak.

Risk Değerlendirmesi

 • Risk değerlendirmesinin yapılmasını sağlamak,
 • Gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

Çalışma Ortamı Gözetimi

 • Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamak,
 • Acil durum planını hazırlamak ve periyodik olarak tatbikatları yaptırmak,
 • Periyodik eğitimleri yapmak,
 • Yıllık çalışma ve değerlendirme raporu hazırlamak.

Eğitim ve Bilgilendirme

 • İş güvenliği talimatlarını hazırlamak,
 • İş sağlığı talimatlarını hazırlamak,
 • Risk değerlendirme eğitimleri vermek.