Teknik Ölçüm ve Periyodik Kontroller

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre iş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipman

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre iş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

  • Basınçlı Kapların Periyodik Muayeneleri
  • Kaldırma ve İletme Makinalarının Periyodik Muayeneleri
  • Asansör (Yük ve Personel) Periyodik Kontrolleri
  • Elektrik ve Topraklama Tesisatı Ölçümleri
  • İşyeri Ortam Ölçümleri
  • İş Makinaları Muayeneleri
  • Kazan Dairesi Uygunluk Muayeneleri
  • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi
  • Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimi