İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Sözleşmesi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun firmanızın tehlike sınıfına göre belirlediği sürelerde hizmet verecek, her biri konusunda tecrübeli İş yeri Hekimi ve Sağlık Personelini ifade eder.

İş Yeri Hekimi ve Sağlık Personeli Sözleşmesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun firmanızın tehlike sınıfına göre belirlediği sürelerde hizmet verecek, her biri konusunda tecrübeli İş yeri Hekimi ve Sağlık Personelini ifade eder.

Rehberlik ve Danışmanlık

 • Çalışanların sağlık ve çalışma ortamının gözetimi,
 • İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili öneriler,
 • Periyodik muayene ve incelemeler,
 • İş ile işçinin uyumu ile ilgili değerlendirmeler ve öneriler.


Sağlık Gözetimi

 • Sağlık gözetimi konusunda bilgilendirme,
 • Gece postaları dahil sağlık gözetimi,
 • İşe dönüş muayenesi,
 • Risk grupları tespiti ile ilgili çalışmalar,
 • Gebe ve emzikli çalışanların takibi,
 • Meslek ve kronik hastalıkların takibi,
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü ve önlenmesi,
 • Portör muayeneleri,
 • Gerekli laboratuvar ve radyoloji tetkikleri,
 • Yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme.


Eğitim ve Bilgilendirme

 • Genel sağlık eğitimi,
 • ilk yardım eğitimi,
 • İş sağlığı eğitimi,
 • Ergonomi eğitimi,
 • Bağımlılık yapan madde kullanımı.