Patlamadan Korunma Dokümanı

teknik çalışmalar içeren ve meydana gelme olasılığı bulunan patlamaların önüne geçmeyi amaçlayan, çevrenin ve çalışanların patlamanın zararlarından korunmasını sağlayan rapora verilen isimdir.

Patlamadan korunma dokümanı, teknik çalışmalar içeren ve meydana gelme olasılığı bulunan patlamaların önüne geçmeyi amaçlayan,  çevrenin ve çalışanların patlamanın zararlarından korunmasını sağlayan rapora verilen isimdir.

  • İş yerinde patlamaya yol açacak maddeleri ve ortamları göz önünde bulundurup,
  • Patlayıcı ortam oluşmasını önleyecek,
  • Patlayıcı ortam tutuşmasını önleyecek,
  • Patlamanın çalışanlar üzerindeki zararlı etkilerini azaltacak tedbirler alarak,
  • İş yerinde kullanılan tüm ekipmanların sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğunu kontrol ederek,
  • Patlama ile ilgili risk değerlendirmesi yaparak,
  • Patlama ihtimali olan yerler ve ortamlar kontrol altına alınarak,
  • çalışanların ve çevrenin patlamanın zararlarından korunduğu Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanır.