İSG Mevzuatları

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Yayımlanan Yönetmelikler ve Tebliğler

Aşağıdaki tablodan, İş Sağlığı ve Güvenliği (iSG) ve Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri (OSGB) konularındaki gelişmelerin izlenebilmesi, yapılacak çalışmalarda yararlanılan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uyarınca Yayımlanan Yönetmelikler ve Tebliğler'in ve bunlara ek olarak çıkarılan yönetmeliklerin linklerine gidebilir, sizin için hazırladığımız dosyalarını indirebilirsiniz.
Değişiklik Mevzuat Kanun No / Dayandığı Madde Mevzuat Türü Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihİ PDF
K1.0 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu 6331 Kanun 28339 30.06.2012
K1.1 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 6495 Kanun 28726 02.08.2013
K1.2 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 Kanun 29116 11.09.2014
K1.3 İş Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6645 Kanun 29335 23.04.2015
K2.0 İş Kanunu 4857 Kanun 25134 10.06.2003
K2.1 İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 6552 Kanun 29116 11.09.2014
Y1.0 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331-10/30 Yönetmelik 28512 29.12.2012
Y1.1 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-10/30 Yönetmelik 28545 31.01.2013
Y1.2 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-10/30 Yönetmelik 28792 11.10.2013
Y1.3 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-10/30 Yönetmelik 29342 30.04.2015
Y1.4 İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-10/30 Yönetmelik 29537 19.11.2015
Y2.0 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 6331-10/30 Yönetmelik 28512 29.12.2012
Y2.1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-10/30 Yönetmelik 28545 31.01.2013
Y2.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-10/30 Yönetmelik 29209 18.12.2014
Y3.0 İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 6331-10/30 Yönetmelik 28512 29.12.2012
Y4.0 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik 6331-22/30 Yönetmelik 28532 18.01.2013
Y5.0 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik 6331-25/30 Yönetmelik 28603 30.03.2013
Y6.0 Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28620 16.04.2013
Y7.0 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği 6331-30/31 Yönetmelik 28628 25.04.2013
Y7.1 İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-30/31 Yönetmelik 28988 02.05.2014
Y8.0 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28633 30.04.2013
Y9.0 Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 6331- 16/17/18/30 Yönetmelik 28648 15.05.2013
Y10.0 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28678 15.06.2013
Y11.0 İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 6331-11/12/30 Yönetmelik 28681 18.06.2013
Y12.0 Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28695 02.07.2013
Y13.0 Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 6331-17/30 Yönetmelik 28706 13.07.2013
Y14.0 Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat Veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28709 16.07.2013
Y15.0 İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28710 17.07.2013
Y16.0 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28713 20.07.2013
Y16.1 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 29209 18.12.2014
Y16.2 İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 29537 19.11.2015
Y17.0 Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği 6331-30 Yönetmelik 28717 24.07.2013
Y18.0 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28721 28.07.2013
Y19.0 Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında 6331-30 Yönetmelik 28730 06.08.2013
Y20.0 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28733 12.08.2013
Y21.0 Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları Ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28737 16.08.2013
Y22.0 Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28743 22.08.2013
Y23.0 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik 6331-30 Yönetmelik 28744 23.08.2013
Y24.0 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği 6331-30 Yönetmelik 28762 11.09.2013
Y25.0 Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği 6331-30 Yönetmelik 28786 05.10.2013
Y26.0 Tozla Mücadele Yönetmeliği 6331-30 Yönetmelik 28812 05.11.2013
Y27.0 İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 6331-7 Yönetmelik 28861 24.12.2013
Y28.0 İlkyardım Yönetmeliği 3359 Yönetmelik 29429 29.07.2015
Y29.0 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 4857 Yönetmelik 25425 06.04.2004
Y30.0 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 7126,3152 180 Yönetmelik 26735 19.12.2007
Y30.1 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7126,3152 180 Yönetmelik 27344 09.09.2009
Y30.2 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7126,3152 180 Yönetmelik 29411 09.07.2015
Y31.0 Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 6331,635 5393,5302,634 Yönetmelik 29396 24.06.2015
Y32.0 İş Yerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 6331-6 Yönetmelik 29401 29.06.2015
Y33.0 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik 4857-73 6331-30 Yönetmelik 28717 24.07.2014
T1.1 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6331-9 Tebliğ 28602 29.03.2013
T1.2 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6331-9 Tebliğ 28903 18.04.2014
T1.3 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6331-9 Tebliğ 28976 04.02.2014
T1.4 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 6331-9 Tebliğ 28976 19.02.2015
T2.0 İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ 6331-20 Tebliğ 28750 29.08.2013
T3.0 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ 6331-7 Tebliğ 28989 03.05.2014
T4.0 Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ 6331-30 Kanun 29137 02.10.2014
T5.0 Ahşap Ve Ön Yapımlı Çelik İle Alüminyum Alaşımlı Bileşenlerden Oluşan Dış Cephe İş İskelelerine Dair Tebliğ 3194-22 Tebliğ 29124 19.09.2014
T6.0 Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1) 5544 Tebliğ 29366 25.05.2015
T7.0 Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ 6331 Tebliğ 29383 26.06.2015