Ergonomi Eğitimi

Ergonomi eğitiminde amacımız işi ve işyerini ergonomik anlamda yeterli hale getirerek birçok yeterliliğin kazanılmasını sağlamaktır.

Ergonomi Eğitiminin Amacı

Ergonomi yapılacak işi ve iş yerini, insan vücudunun yeterliliklerine ve sınırlarına uygun olarak tasarlamaya çalışan bilim ve uygulama alanıdır. Ergonomi eğitiminin amacı ise, işi ve iş yerini bu yeterlilik ve sınırlara uygun hale getirerek uygulanmasını sağlamaktır.

Ergonomi eğitimi aynı zamanda İş Güvenliği Eğitiminin bir alt dalıdır ve İş Güvenliği Eğitiminin “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1” kararına göre yasal bir zorunluluğu vardır.

Ergonomi Eğitiminin İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

  • Ergonomi Eğitiminin İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler
  • İş Sağlığı ve İş Güvenliğinin sağlanması
  • İş gücü kayıplarının önlenmesi
  • İş kazaları ve mesleki risklerinin azaltılması
  • Kişisel Risk Faktörleri
  • İşle İlgili Risk Faktörleri
  • Psikolojik Risk Faktörleri
  • Yorulmanın ve iş stresinin azaltılması
  • Gürültü, aydınlatma, hava hareketleri,  nemlilik, hava ısısı ve personel ekipman uygunluğu
  • Verimlilik ve kalitenin yükseltilmesi

Katılımcı Profili : Herkes katılabilir.

Eğitim Süresi : Firmanın isteğine göre belirlenecektir.

Eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilmektedir.