Yüksekte Çalışma Eğitimi

Yüksekte çalışanlara, oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile ilgili güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim veriyoruz.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin Amacı

Yüksekte çalışma eğitiminin amacı, yüksekten düşme şeklinde gerçekleşecek ölümlü iş kazalarının önüne geçmektir. Bilindiği üzere ülkemizde en çok ölümlü iş kazası inşaat sektöründe meydana gelmekte ve bunların da büyük çoğunluğu yüksekten düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Bu sebeple yüksekte çalışanların yüksekte çalışma ile ilgili eğitilmesi gerekmektedir.

15.05.2013 tarih ve 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” gereğince, yüksekte çalışanlara oluşabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yolları ile ilgili güvenli çalışma yöntemleri konularında uygulamalı eğitim verilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Bu nedenle, Etki OSGB olarak, ilgili yönetmelik gereğince uzman eğitmenlerimiz tarafından çalışanlara teknik ve uygulamalı eğitimler verilmektedir.

Yüksekte Çalışma Eğitiminin İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

  • Yüksekte Çalışma Kavramı
  • Yüksekte Çalışmalarda Kullanılan Ekipmanlar
  • Yüksekte Çalışma Güvenlik Kuralları
  • Yasal Gereklilikler
  • Düşme Önleyici Sistemler
  • Emniyet Kemerinin ve Yaşam Hattının Kullanımı
Katılımcı Profili : Herkes katılabilir.

Eğitim Süresi : 4 saat

Eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilmektedir.