İş Güvenliği Eğitimi

İşyerlerinde çalışanlara daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz.

İş Güvenliği Eğitiminin Amacı

İş güvenliği eğitimlerinin amacı, iş yerlerinde çalışanlara daha sağlıklı ve güvenilir bir ortam oluşabilmesi için, çalışanların gerekli konularda bilgi sahibi olmasını sağlamaktır.

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1” gereği, firma çalışanlarının iş güvenliği eğitimi alma zorunluluğu vardır.

İş Güvenliği Eğitiminin İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
 • Çalışanların Yasal Hak Ve Sorumlulukları
 • İş yeri Temizliği Ve Düzeni
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar
 • Kimyasal ve Fiziksel Risk Etmenleri
 • Elle Kaldırma ve Taşıma
 • Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Ekranlı Araçlarla Çalışma
 • Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri Ve Önlemler
 • İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uygulanması
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • İSG Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 • Tahliye ve Kurtarma

Katılımcı Profili : Herkes katılabilir.

Eğitim Süresi : 8 saat

Eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilmektedir.