İlkyardım Eğitimi

Çalışanlara olay yerinde çevredeki imkanlardan yararlanarak, tıbbi olmayan geçici müdahaleyi yapabilmeleri için eğitimler veriyoruz.

İlk Yardım Eğitiminin Amacı

İlk yardım eğitiminin amacı, iş yerlerinde ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevredeki imkanlardan yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahalenin yapılabilmesi ve hastalanan ya da kazaya uğrayan kişinin hayatını kurtarmak, durumunu korumak ve sakatlıklarını önlemektir.

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile birlikte, firmalarda her 10 çalışandan birinin ilk yardım eğitimi alması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir.

İlkyardım Eğitiminin İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

 • Genel İlkyardım Bilgileri
 • H/Y ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
 • Kanamalarda İlkyardım
 • Yaralanmalarda İlkyardım
 • Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlkyardım
 • Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlkyardım
 • Bilme Bozukluklarında İlkyardım
 • Zehirlenmelerde İlkyardım
 • Hayvan Isırmalarında İlkyardım
 • Boğulmalarda İlkyardım
 • Göz, Kulak ve Buruna Cisim Kaçmasında İlkyardım

Katılımcı Profili : Herkes katılabilir.

Eğitim Süresi : 4 saat

Eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilmektedir.