Risk Değerlendirme Eğitimi

Çalışanların risk değerlendirmesi yapıp kontrol sağlayabilir duruma gelmelerini ve tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri belirleyebilmelerini sağlıyoruz.

Risk Değerlendirme Eğitiminin Amacı

Risk değerlendirme eğitiminin amacı, çalışanların risk değerlendirmesi yapıp kontrol sağlayabilir duruma gelerek, tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirebilmelerini ve iş kazası ve meslek hastalıklarına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirleyebilmelerini sağlamaktır.

"Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" gereği çalışanların "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme Eğitimi" alma zorunluluğu vardır.

Risk Değerlendirme Eğitiminin İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

  • İş Kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek tehlike kaynaklarını belirleme
  • Tehlikelerden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirme
  • Risk değerlendirme kavramı, ilkeleri ve metotları
  • Risk değerlendirmesi yapma ve kontrol tasarlayabilir duruma gelme

Katılımcı Profili : Herkes katılabilir.

Eğitim Süresi : 4 saat

Eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilmektedir.