İş Sağlığı Eğitimi

Çalışanlara daha sağlıklı bir ortam hazırlanması ve çeşitli fiziksel risk etmenlerinden korunabilmeleri için eğitiyoruz.

İş Sağlığı Eğitiminin Amacı

İş sağlığı eğitiminin amacı,  iş yerlerinde çalışanlara daha sağlıklı bir ortam hazırlanması, mesleki hastalıklardan, biyolojik, psikososyal, kimyasal, ergonomik ve fiziksel risk etmenlerinden korunma teknik ve prensiplerinin öğretilmesi ve bu durumları engelleme ile ilgili bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.

“Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik EK-1″ gereği, çalışanların iş sağlığı eğitimi alma zorunluluğu bulunmaktadır.

İş Sağlığı Eğitiminin İçeriği ve Kazanılacak Yetkinlikler

  • Meslek Hastalıklarının Sebepleri
  • Hastalıktan Korunma Prensipleri  ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
  • Biyolojik Risk Etmenleri
  • Psikososyal Risk Etmenleri
  • Kimyasal Risk Etmenleri
  • Fiziksel Risk Etmenleri
  • Ergonomik Risk Etmenleri
  • Elle Kaldırma ve Taşıma
  • Ekranlı Araçlarla Çalışma
  • İlkyardım

Katılımcı Profili : Herkes katılabilir.

Eğitim Süresi : 4 saat

Eğitim sonunda kursiyerlere katılım sertifikası verilmektedir.